Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   UN TEATRU AL ROSTIRII. LECTURĂ COLECTIVĂ ŞI PERFORMANŢĂ PUBLICĂ LA CENACLUL SBURĂTORUL / UN THÉÂTRE DE LA PAROLE. LECTURE EN GROUPE ET PERFORMANCE PUBLIQUE DANS LE CÉNACLE « SBURĂTORUL ».

Autori:  LIGIA TUDURACHI.
 
       
         
  Rezumat:  Un teatru al rostirii. Lectură colectivă şi performanţă publică la cenaclul Sburătorul. Cercetarea îşi propune să abordeze fenomenul lecturii colective specific grupărilor literare, pe baza documentaţiei bogate referitoare la activitatea cenaclului „Sburătorul” (1919-1943). Însemnările amănunţite pe care le-a lăsat E. Lovinescu, amfitrionul de la Sburătorul, care constau atât în notiţe de jurnal făcute după fiecare şedinţă de cenaclu, cât şi în texte de memorialistică, lasă să se vadă două lucruri. Mai întâi, faptul că fiecare lectură publică e apreciată în funcţie de criteriul reuşitei: rolul pe care îl asumă scriitorul care citeşte cu voce tare un text, în faţa unui public, e similar cu cel al actorului, urmărindu-se o implicită teatralizare a oricărei bucăţi literare. În al doilea rând, se observă contradicţia în evaluarea acestei performanţe: există o certă diferenţă între constatarea eşecului în jurnalul criticului şi celebrarea succesului în textele târzii care revin asupra vieţii de cenaclu. Această oscilaţie între eşec şi succes evocă, pe de-o parte, încercarea lui E. Lovinescu de a construi un „mit” al rostirii la Sburătorul şi, de cealaltă parte, condiţionările a ceea ce Laurent Jenny numea „risc al rostirii” implicat în orice operaţiune de figurare publică a limbajului.

Cuvinte cheie: literatură română, cenaclul Sburătorul, E. Lovinescu, grup literar, lectură publică, teatralizare, pragmatica rostirii, risc al rostirii. 

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă