Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   APROPRIEREA AVANGARDEI ÎN ROMÂNIA: ÎNTRE POLITICĂ ŞI UTOPIE / L''APPROPRIATION DE L''AVANT-GARDE EN ROUMANIE: ENTRE POLITIQUE ET UTOPIE.

Autori:  ADRIAN TUDURACHI.
 
       
         
  Rezumat:  Aproprierea avangardei în România: între politică şi utopie. Importul avangardei în România a fost făcut în 1922 prin intermediul unei publicaţii, Contimporanul, revendicată de la o tradiţie socialistă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Ca mediu de transfer al valorilor avangardei, o asemenea formulă ideologică era nu numai desuetă, ci şi improprie. Invenţia avangardei la începutul secolului al XX-lea a fost justificată tocmai de deziluzia în raport cu utopia progresistă, ca revendicare prin violenţă a unei emancipări imposibile prin "legea progresului". Deşi tradiţia socialistă asumată de Contimporanul nu a fost activă decât într-un interval scurt (între iunie 1922 şi iulie 1923), ea a determinat o configuraţie specifică a temelor avangardei. În esenţă, propagarea artei noi a fost înscrisă într-o naraţiune a "civilizării", subliniindu-se nu rolul surprizei, ci pe acela al educaţiei şi raţionalizării. Studiul de faţă îşi propune să discearnă efectele acestei întâlniri dintre utopia progresistă şi avangardă insistând asupra a două aspecte: mai întâi, încercarea de a evita retorica manifestului şi logica resentimentară pe care aceasta o presupune; în al doilea rând, investirea imaginară a unui mit al "prieteniei", văzut ca o soluţie non-conflictuală de legitimare a propagării valorilor avangardei.

Cuvinte cheie: literatura română, importul avangardei, Contimporanul (1922-1932), Contemporanul (1881-1891), ideologie progresistă, manifestul şi cultura resentimentului, mitul prieteniei, Republica Literelor. 

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă