Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2011  
         
  Articol:   CĂLĂTORII ÎN GRECIA, ÎNTRE ILUZIE ŞI REALITATE (SECOLELE AL XIX-LEA ŞI AL XX-LEA) / VIAGGI IN GRECIA TRA ILLUSIONE E REALTÀ. OTTOCENTO E NOVECENTO.

Autori:  BRIGITTE URBANI.
 
       
         
  Rezumat:  Călătorii în Grecia, între iluzie şi realitate (secolele al XIX-lea şi al XX-lea). Când porneşte în voiaj, orice călător ia cu sine un bagaj cultural ce îi orientează itinerariul. Această nevoie e cu atât mai puternic resimţită de călătorul italian, ce merge în Grecia în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, datorită rolului major pe care îl joacă operele greceşti şi latine în educaţia sa. Analizând o serie de cinci fragmente apartinând unor genuri literare diferite – câteva epistole de Santorre di Santa Rosa, Laudi de Gabriele D’Annunzio (Maia, 1903), o naraţiune a unei călătorii de Giovanni Comisso (Approdo in Grecia, 1954), un jurnal de călătorie de Lalla Romano (Diario di Grecia, 1959) şi câteva capitole dintr-un roman de Andrea De Carlo (Due di due, 1989) – articolul se axează mai întâi pe discrepanţa dintre imaginea mentală a Greciei (acea Elada plină de mituri clasice) şi realitatea deseori dezamăgitoare, iar apoi analizează modul în care căutarea unei Grecii mentale este abandonată treptat începand din anii ’50 în favoarea acceptării unei realităţi mai senine şi chiar a elaborării unui nou mit care a luat locul mitului intelectual clasic.

Cuvinte cheie: călătorie, Grecia, Italia, mit, Santorre di Santa Rosa, Gabriele d’Annunzio, Giovanni Comisso, Lalla Romano, Andrea De Carlo 

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă