Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
  Articol:   LA MÉTAPHORE DANS LE DISCOURS PROVERBIAL / METAFORA ÎN DISCURSUL PROVERBIAL.

Autori:  OANA AURELIA GENCĂRĂU.
 
       
         
  Rezumat:  În articolul ce urmează vom analiza apariţia unor figuri retorice, în principal a metaforei, în discursul proverbial. Unghiul din care sunt tratate figurile retorice în general şi metafora în particular, este retoric; scopul analizei acestor figuri este unul semantic, deoarece construcţia figurilor este importantă în construcţia sensului.

Cuvinte cheie: metaforă, metonimie, sinecdocă, sens literal, sens figurat
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă