Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
  Articol:   ATAŞAMENTE MULTIPLE ŞI LANŢURI ÎN PROPOZIŢIILE GERUNDIVE ROMÂNEŞTI.

Autori:  ADRIANA TODEA.
 
       
         
  Rezumat:  Prezenta lucrare recurge la explicaţiile gramaticii relaţionale despre comportamentul clitic pentru a stabili caracteristicile funcţionale ale formelor gerundive din limba română. Astfel de cercetări asupra modului în care cliticele reflexive funcţionează ca elemente ale morfologiei verbului ce marchează modele de operaţii funcţionale în interiorul propoziţiei, sunt folosite pentru a formula o explicaţie în gramatica generativă despre prezenţa sintagmei „în acord cu obiectul” (AgroP), în domeniul funcţional al gerunziului. De asemenea, lucrarea analizează ipoteza conform căreia cliticele pronominale, în calitate de cuvinte ce semnalează caracteristicile de acordare (persoană, număr, caz) ale obiectelor, reprezintă de fapt capete de legătură.

Cuvinte cheie: comportament clitic, clitice reflexive, caracteristică funcţională
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă