Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1-2 din 2001  
         
  Articol:   LIMBĂ ŞI LIMBAJ DE SPECIALITATE - O PERSPECTIVĂ APLICATIVĂ ASUPRA LIMBII FOLOSITE ÎN DOMENIUL ARTELOR VIZUALE-.

Autori:  ANDA-ELENA CREŢIU.
 
       
         
  Rezumat:  Limbă şi limbaj de specialitate - o perspectivă aplicativă asupra limbii folosite în domeniul artelor vizuale-. Una din mai recentele preocupări ale lingvisticii aplicate este studiul limbajului diferitelor domenii de activitate. Majoritatea investigaţiilor privesc limba engleză şi vizează în special domeniile tehnic, ştiinţific, legal, medical, iar perspectiva pragmatică asupra acestor limbaje – language(s) in use – dezvăluie subtila lor capacitate de manipulare în relaţie cu societatea (emiţător – receptor – mediu). Limbajul folosit în domeniul artelor vizuale (pictură, sculptură, grafică, fotografie, prelucrare computerizată a imaginii, arte textile, ceramică) prezintă atât caracteristici comune limbajului general cât şi caracteristici proprii; cele două tipuri de trăsături diferă ca volum dacă sunt distribuite pe diverse nivele ale limbii, sau dacă se încearcă studiul lor contrastiv în două sau mai multe limbi.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă