Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2021  
         
  Articol:   O CLASIFICARE SEMANTICĂ A PROPOZIŢIILOR INTRODUSE PRIN „WEIL” * EINE SEMANTISCHE KLASSIFIZIERUNG VON WEIL-SÄTZEN.

Autori:  SIBILLA CANTARINI, CHIARA DE BASTIANI.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2021.1.21

Published Online: 2021-03-20
Published Print: 2021-03-30
pp. 297-324


FULL PDF

REZUMAT: O clasificare semantică a propozițiilor introduse prin Weil. O clasificare semantică a propozițiilor introduse prin Weil. În studiul de față, vom elabora o clasificare a propozițiilor introduse prin conjuncția subordonatoare weil (deoarece), care combină perspective diferite asupra conceptelor „cauză”, „motiv” și realizările lor lingvistice. În această lucrare, modelul tridimensional propus de Sweester (1990) va fi combinat cu diferențierea dintre cauză și motiv enunțată de Prandi/De Santis (1990) și Prandi (2013), cu scopul de a formula o taxonomie a cauzalității lingvistice. Cercetarea corpusului, care își propune testarea clasificării mai sus menționate, demonstrează că weil, de obicei definită drept subordonatoarea cauzală prototipică în gramaticile tradiționale, introduce de fapt relații conceptuale diferite, care ar fi greu de identificat în absența unei clasificări exhaustive a relațiilor semantice introduse de această conjuncție. În cele din urmă, se vor propune aplicații suplimentare ale clasificării sugerate, ce vizează opoziția dintre propozițiile a căror categorie sintactică e determinată de weil de tip verb în poziție finală și cele de tip verb în poziție secundară. Se va argumenta că sintaxa de tip verb în poziție secundară îndeplinește o funcție specifică în codificarea relațiilor semantice.

Cuvinte cheie: cauză, motiv, gramatici tradiționale, relații semantice, verb în poziție finală, verb în poziție secundară
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă