Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2021  
         
  Articol:   NOUL UMANISM ELIADESC, STUDIUL INTERDISCIPLINAR AL RELIGIOZITĂŢII ŞI EDUCAŢIA UMANISTĂ PRO-SOCIALĂ * TOWARDS AN INTEGRAL STUDY OF RELIGIOSITY ROOTED IN MIRCEA ELIADE’S NEW HUMANISM.

Autori:  ALINA PREDA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2021.1.09

Published Online: 2021-03-20
Published Print: 2021-03-30
pp. 109-125


FULL PDF

REZUMAT: Noul umanism eliadesc, studiul interdisciplinar al religiozităţii şi educaţia umanistă pro-socială. Pornind de la noul umanism eliadesc pe baza căruia Aurel Codoban a construit o filosofie hermeneutică a religiilor, utilizând teoria valorilor propusă de Eugeniu Sperantia precum şi concepţia filosofică a lui D. D. Roşca privitoare la condiţia umană, articolul de faţă propune introducerea unui studiu interdisciplinar al religiozităţii într-o nouă paradigmă educaţională. Educaţia umanistă pro-socială rezultată ar proteja societatea de extrem de nociva polarizare cauzată de fundamentalismul religios.

Cuvinte cheie: religie, religiozitate, noul umanism eliadesc, filosofia religiilor, atitudini-valori, idealul uman
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă