Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2021  
         
  Articol:   ELIADE ȘI EXEMPLARITATEA LUI KIERKEGAARD ÎN GAUDEAMUS * ELIADE ET L’EXEMPLARITÉ DE KIERKEGAARD DANS GAUDEAMUS.

Autori:  NICOLE HATEM.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2021.1.02

Published Online: 2021-03-20
Published Print: 2021-03-30
pp. 27-44


FULL PDF

Eliade și exemplaritatea lui Kierkegaard în Gaudeamus. Raportarea lui Eliade la Kierkegaard a început în tinerețea sa și a făcut obiectul unor studii serioase. Acestea au analizat și interpretat pasajele, nu foarte numeroase, unde apărea o referință explicită la gânditorul danez în producția savantă a scriitorului român, în memoriile și jurnalele sale. Mai rămăsese de studiat influența subterană a lui Kierkegaard asupra operei literare a lui Eliade. În acest articol ne focalizăm pe romanul autobiografic scris in 1928, Gaudeamus, unde, alături de o referință explicită la gânditorul danez, se regăsesc elemente importante (la nivelul structurii, personajelor, tematicii, simbolicii etc.) din scrierile estetice ale lui Kierkegaard pe care Eliade le-a descoperit cu puțin timp înainte, în special Jurnalul seducătorului și In vino veritas. Interesul nostru s-a focalizat pe reluarea miturilor lui Pygmalion și a eternului feminin în cele două opere kierkegaardiene si eliadiene. Ni se pare că exemplul lui Kirkegaard a fost determinant, nu numai în momentele marilor alegeri existențiale, cum o spune Eliade însuși, ci și pe plan literar.

Cuvinte-cheie:Mircea Eliade, Gaudeamus, Kierkegaard, Jurnalul seducătorului, Pygmalion.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă