Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   LITERATURA ŞI CRITICA LITERARĂ ÎN VIZIUNEA UNUI „SCEPTIC INCOMPLET”, EMIL CIORAN / LITERATURE AND LITERARY CRITICISM ACCORDING TO AN “INCOMPLETE DISBELIEVER”, EMIL CIORAN.

Autori:  MAGDA WÄCHTER.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbphilo.2017.1.20

Published Online: 2017-03-24
Published Print: 2017-03-31

FULL PDF

Literatura şi critica literară în viziunea unui „sceptic incomplet”, Emil Cioran. Studiul de faţă analizează viziunea lui Cioran, ca „sceptic incomplet”, aşa cum se autodefineşte el, asupra literaturii şi a criticii literare. În pofida reticenţei declarate faţă de aceste domenii culturale, filosoful, adesea considerat, atât în România, cât şi în Franţa, un scriitor, este un cititor pasionat de literatură şi autorul unor eseuri lirice de o expresivitate remarcabilă, încredinţat de valoarea ontologică a literaturii şi a artei.

Cuvinte cheie: Emil Cioran, literatură, critică literară, lirism, roman, filosofie, scepticism.

WORKS CITED

Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Edited and forwarded by Al. Piru. Bucureşti: Minerva, 1982.
Cioran, Emil, Caiete I-III 1957-1972. Foreword by Simone Boué, translated from French by Emanoil Marcu and Vlad Russo. Bucureşti: Humanitas, 1999− 2000.
– . Căderea în timp. Translated by Irina Mavrodin. Bucureşti: Humanitas, 1994.
–. Exerciţii de admiraţie. Eseuri şi portrete. Translated by Emanoil Marcu. Bucureşti: Humanitas, 1993.
–. Ispita de a exista. Translated from French by Emanoil Marcu. Bucureşti: Humanitas, 2016.
–. Mărturisiri şi anateme. Translated by Emanoil Marcu. Bucureşti: Humanitas, 1997.
–. Silogismele amărăciunii. Translated from French by Nicolae Bârna. Bucureşti: Humanitas, 2002.
Convorbiri cu Cioran, Bucureşti, Humanitas, 1993.
Ianoşi, Ion, O istorie a filosofiei româneşti în relaţia ei cu literatura. Cluj-Napoca: Apostrof, 1996.
Pro şi contra Emil Cioran. Între idolatrie şi pamflet. Anthology, foreword and notes by Marin Diaconu. Bucureşti: Humanitas, 1998.
Simion, Eugen, O mitologie a nedesăvârşirilor. Bucureşti: Tracus Arte, 2014.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă