Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
  Articol:   INVERSIUNEA STRUCTURALĂ DINTRE LIMBAJUL SCRIS ŞI CEL ORAL ÎN LIMBA JAPONEZĂ.

Autori:  TOSHIYUKI SADANOBU.
 
       
         
  Rezumat:  Inversiunea structurală dintre limbajul scris și cel oral în limba japoneză. Limbajul scris și cel oral au fost în mod tradițional considerate ca fiind divergente datorită contextului în care sunt folosite. Totodată însă s-a atras atenția asupra faptului că această distincție coincide uneori cu diferențierea stilistică (Lyons 1981). Abia mai târziu s–a răspândit ideea inovatoare potrivit căreia cele două ar trebui distinse în mod sintetic, abordând diverse puncte de vedere (Chafe 1982; Tannen 1980, 1982). Conform acestei idei, limbajul scris, respectiv cel oral, este cel mai bine circumscris prin diverși parametri precum structură, strategie și conținut, aflați în corelație în plus față de context. Limbajul scris prototipic transmite cunoștințe generale receptorilor care nu sunt proximi printr-o structură complicată și densă a textului, în timp ce limbajul oral prototipic constă într-o structură sonoră mai simplă și fragmentară, el fiind astfel adecvat pentru a transmite experiențe personale față în față și în timp real. Contrar acestei idei generale (aspect structural, inter alia), japoneza modernă vorbită preferă structuri mai complexe în defavoarea celor mai simple. În secțiunea a doua vom observa acest fenomen nedezvăluit până acum (de unde și “inversare structurală“) utilizând exemple construite artificial, dar și exemple reale, iar în cea de-a treia secțiune vom semnala caracteristicile sale formale/ semantice/ pragmatice.

Cuvinte-cheie: inversiune structurală, limbaj vorbit/oral, limba japoneză

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă