Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   LE TRAITEMENT MÉDIATIQUE DES SUICIDES À FRANCE TÉLÉCOM DE MAI-JUIN À MI-AOÛT 2009: LA LENTE ÉMERGENCE DE LA RESPONSABILITÉ DU MANAGEMENT DANS LES SUICIDES EN LIEN AVEC LE TRAVAIL / MEDIATIZAREA SINUCIDERILOR LA FRANCE TÉLÉCOM: MANIFESTAREA LENTĂ A RĂSPUNDERII MANAGEMENTULUI ÎN CAZUL SINUCIDERILOR ASOCIATE CU LOCUL DE MUNCĂ.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Mediatizarea sinuciderilor la France Télécom: manifestarea lentă a responsabilității managementului în cazul sinuciderilor asociate cu locul de muncă. Acest articol analizează acoperirea media în cazul sinuciderilor de la France Télécom. Acoperirea corespunde unui anumit „moment discursiv” din mai-iunie 2009 până la mijlocul lunii august 2009. Aceasta este limitată la o confruntare între puncte de vedere care se neutralizează reciproc. Articolul dezvăluie trei scenografii enunțiative ale evenimentului, care pun accent pe modul în care acesta este înțeles. Managementul își reduce responsabilitățile și argumentează că nu există nicio legătură directă între sinucideri și locul de muncă, în timp ce sindicatele nu-și pun problema responsabilității în acest fel. Conflictul reprezentat din exterior alimentează imaginația colectivă a unui joc de roluri și apără idea conform căreia, în cazul acestor drame, responsabilitățile sunt imposibil de stabilit. Articolul abordează apoi legătura dintre sinucideri și alte fenomene asociate cu nemulțumiri de ordin social la locul de muncă, indicând în ce măsură presa își asumă responsabilitățile, depășind bariera sentimentală și pe cea a unei simple evaluări a părților conflictuale.

Cuvinte cheie: scenografie enunțiativă, reprezentare exterioară, neutralizarea părților conflictuale, sentiment, responsabilitate.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă