Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   СЕМАНТИЧЕСКИЙ И СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ В РАССКАЗЕ С. ДОВЛАТОВА «ДОРОГА В НОВУЮКВАРТИРУ» / PARALELISM SEMANTIC ŞI SINTACTIC ÎN OPERA LUI S. DOVLATOV, “DRUMUL CĂTRE O NOUĂ LOCUINŢĂ”.

Autori:  MARINA FEODOROVNA SHATSKAJA.
 
       
         
  Rezumat:  Articolul tratează paralelismul semantic și sintactic care crează efecte comice în opera lui S. Dovlatov «The Road to a New Flat». Mai întâi, am găsit câteva modalități de a reintroduce sensurile denotative și conotative a unităților lexicale în acest text. Apoi am continuat studiul analizând interacțiunea și influnența lor la nivelul propoziției. Mai precis, ne-am axat pe câteva tipuri de actori și comportamentul lor. În final, putem determina cât de des apar aceste reprezentative semantice și sintactice într-un text dat.

Cuvinte cheie: paralelism semantic, paralelism sintactic, efecte umoristice, unități lexicale, sens denotativ, sens conotativ
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă