Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   LES NOMS DE LOCALITÉS DU PAYS DE HAŢEG ET L’INFLUENCE SLAVE / NUMELE LOCALITĂŢILOR DIN ȚARA HAŢEGULUI ŞI INFLUENŢA SLAVĂ.

Autori:  ADRIAN CHIRCU.
 
       
         
  Rezumat:  Studiul propune examinarea îndeaproape a modului în care influența slavă este reflectată în toponimia Țării Hațegului sau mai exact modul în care elementele slave stau la baza numelor locurilor acestei regiuni. La prima vedere, putem fi tentați să tragem concluzia că aceste nume au apărut doar datorită populației slave. În opinia noastră, cu toate acestea, au fost românii care au dat aceste nume; ei doar au recurs la elemente slave. Pare că aceștia au imprumutat substantive comune și mai rar nume proprii, pe care mai târziu le-au integrat în unele nume de locuri, luând în considerare poziția geografică a acestor locuri. Așezările omenești au dus mai departe numele proprii care erau de fapt numele proprietarilor de pământuri.

Cuvinte cheie: influența slavă, Țara Hațegului, toponimie, denumirea așezărilor umane, contacte lingvistice.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă