Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАДОКСОВ / PERSONALIZAREA LINGVISTICĂ ŞI INFLUENŢELE SALE ASUPRA APARIŢIEI PARADOXURILOR SEMIOLOGICE.

Autori:  KRISTINA IVANOVNA DEKATOVA.
 
       
         
  Rezumat:  Vorbitorul face obiectul cel mai important al studiului lingvisticii moderne. El este analizat în diferite moduri. În acest articol se face o descriere a problemei lingvisticii moderne precum interacțiunea genetică și funcțională între persoană și semnul lingvistic. Articolul este dedicat cauzelor paradoxurilor semiologice - manifestări contradictori ale semnului lingvistic în vorbire.Este de asemenea analizată legătura dintre paradoxurile semiologice și cunoștințele lingvistice ale vorbitorului.

Cuvinte cheie: paradoxuri semiologice, semn lingvistic, actul vorbirii, cunostințe lingvistice.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă