Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.2 din 2002  
         
  Articol:   STUDIU COMPARATIV AL PROCESULUI DE AMORTIZARE.

Autori:  VASILE DOLEAN.
 
       
         
  Rezumat:  Imobilizările corporale şi necorporale îşi pierd în timp valoarea, în consecinţă trebuie găsită o modalitate de constata diminuarea utilităţii lor. Acest proces, poartă denumirea de amortizare, adică evidenţierea valorică a deprecierii ireversibile a imobilizării cauzată de folosire, de factori externi, de progresul tehnic, etc. Pentru realizarea concretă acestui proces, trebuie întocmit un plan de amortizare, care porneşte invariabil de la răspunsul rezultat la trei probleme fundamentale: determinarea valorii amortizabile (baza de impozitare), stabilirea duratei de viaţă, şi bineînţeles, alegerea celei mai bune metode de amortizare.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă