Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2020  
         
  Articol:   FOLCLOR ȘI MATERIALISM DIALECTIC. STUDIU DE CAZ ASUPRA CERCETĂRII ETNOMUZICOLOGICE ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA REGIMULUI COMUNIST / FOLKLORE AND DIALECTICAL MATERIALISM. A CASE STUDY OF ETHNOMUSICOLOGICAL RESEARCH IN COMMUNIST ROMANIA.

Autori:  THEODOR CONSTANTINIU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2020.2.17

Published Online: 2020-12-21
Published Print: 2020-12-30
pp. 259-275
VIEW PDF: FULL PDF

REZUMAT Etnomuzicologia românească cunoaște o serie de probleme mai puțin discutate și, implicit, mai puțin înțelese. Una dintre acestea este aceea a unei abundente literaturi care se apleca asupra folclorului nou, apărut după instaurarea regimului comunist, sau asupra muzicii din reprezentațiile scenice a diferitelor ansambluri folclorice. Textele scrise pe aceste teme afișează o puternică presiune politică și ideologică. În consecință, ele au fost fie uitate, fie au fost interpretate, în mod superficial, drept dovezi ale unui regim represiv, contribuind astfel la înrădăcinarea ideii conform căreia regimul comunist a transformat arta țărănească într-un instrument de propagandă. Pornind de la un studiu despre muzica din Mărginimea Sibiului semnat de etnomuzicologul Ioan R. Nicola, vom încerca să înțelegem orizontul teoretic, dar și limitările ideologice care au influențat modul în care cercetătorii au scris despre muzica celei de-a doua jumătăți a secolului XX. În ciuda constrângerilor exercitate, vom încerca să demonstrăm că etnomuzicologii aveau la dispoziție un sistem coerent pe care îl puteau folosi pentru a analiza muzica tradițională, dar pe care trebuiau să îl adapteze potrivit normelor ideologiei oficiale.

Cuvinte cheie: folclor nou, ansambluri artistice de amatori, spectacol de folclor, cercetare etnomuzicologică, ideologie comunistă
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă