Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2016  
         
  Articol:   O PERSPECTIVĂ FILOZOFICO-ESTETICĂ A ACTULUI MUZICAL / A PHILOSOPHICAL-AESTHETIC PERSPECTIVE ON THE MUSIC ACT.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:   Articolul aduce în prim plan instrumente conceptuale menite să stabilească statutul creaţiei artistice în contextul celorlalte manifestări culturale, parametrii de evaluare şi comprehensiune a acesteia, dar mai cu seamă definirea fenomenului artistic în general, respectiv în particular cu trimitere la actul de creaţie muzical. Descoperim astfel, pornind de la Cassirer - care prefigurează concepţia estetică a simbolului prezentaţional, definindu-l ca pe un stadiu premergător şi, totodată, pregătitor al gândirii -, că interacţiunea dintre subiectul receptor şi actul artistic este posibilă printr-un canal aparte perceptiv, denumit de Susanne K. Langer "presentational perception", capabil să acapareze forma actului artistic dincolo de proprietăţile materiale şi fizice ale „obiectului estetic” în sine (fără a neglija toate celelalte proprietăţi perceptibile). Parcursul pe care îl străbate esteticiana în prefigurarea acestei teze principale se articulează astfel: în Feeling and Form, Susanne K. Langer dezvoltă o teorie, deja anticipată în volumul Philosophy in a new key, conform căreia în afară de simbolismul limbajului, caracterizat prin discursivitate, există un alt tip de simbol, denumit “prezentaţional”, specific artei.

Cuvinte-cheie: obiectul estetic, sentiment, formă, simbol prezentaţional, actul de creaţie muzical.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă