Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2015  
         
  Articol:   SCRIERILE LUI MARÓTHY GYÖRGY ÎN DOMENIUL TEORIEI MUZICII.

Autori:  ÉVA PÉTER.
 
       
         
  Rezumat:  György Maróthi (1715-1744) a fost un profesor cu o largă viziune și cu cunoștințe vaste în domeniul teologiei, a științelor și a artei. În viața sa scurtă de 29 ani a realizat multe în domeniul științelor și a muzicii. După studii efectuate în orașul natal, Debrecen, și-a îmbogățit cunoștințele în Elveția și în Olanda. Revenind în țară a ajuns profesor de matematică, fizică, istorie, geografie și retorică în Colegiul din Debrecen. A fost nemulțumit de nivelul pregătirii studenților în domeniul muzicii. Cunoscând foarte bine practica muzicală din țările occidentale a introdus în Colegiul din Debrecen practica interpretării psalmilor la patru voci. A editat două volume de psalmi: prima la o singură voce (1740), iar al doilea la patru voci (1743), cu cantus firmus în tenor. În aceste volume a introdus și câteva lucrări teoretice pentru explicarea semnelor de notație muzicală și a modului de interpretare a psalmilor la patru voci. Aceste scrieri sunt considerate ca primele tratate de teoria muzicii scrise în limba maghiară.

Cuvinte cheie: cântare armonică, psalmi, cantus firmus în tenor, scris-citit muzical, exerciții de solfegiere.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă