Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   INVESTIGAREA VALORILOR RELIGIOS ŞI LUGUBRU ÎN LUCRĂRILE PENTRU PIAN AUX CYPRÈS DE LA VILLA D’ESTE – THRÉNODIE I., II. ŞI SURSUM CORDA DE FRANZ LISZT / DIE UNTERSUCHUNG DER WERTE RELIGIOSO UND LUGUBRE IN DEN KLAVIERWERKEN AUX CYPRÈS DE LA VILLA D’ESTE – THRÉNODIE I., II. UND SURSUM CORDA VON FRANZ LISZT / THE INVESTIGATION OF THE VALUES RELIGIOSO AND LUGUBRE IN THE PIANO WORKS AUX CYPRÈS DE LA VILLA D’ESTE – THRÉNODIE I., II. AND SURSUM CORDA BY FRANZ LISZT.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  

Atmosfera lucrărilor târzii (compuse între anii 1877-1885) se schimbă din ce în ce mai mult, renunţând aproape complet la caracterul eroico, patetico şi amoroso, circumscriind astfel intercategoriile valorice estetico-etice de lugubre, religioso şi macabre-obstiné. Acest studiu, prin analiza muzicală a trei piese pentru pian din ciclul Années de Pèlerinage. Troisième Année, se referă la primele două categorii valorice amintite. Liszt găseşte pentru noile sale experienţe sufleteşti noi genuri, dintre care unul este piesa funebră (cum sunt cele două threnodii analizate). În lucrarea Sursum corda, Liszt încearcă, – poate pentru ultima oară – prin metafora uriaşă a luptei pentru naşterea melodiei, să izbutească înălţarea. Analiza muzicologică încearcă să surprindă câteva mijloace de expresie artistică şi tehnici componistice (chiar stileme), care, pe de o parte definesc structura, aspectul melodico-armonic al lucrărilor, şi, pe de altă parte care au ca scop principal exprimarea unor sentimente, şi prin acestea a unor valori estetice şi etice.

Cuvinte cheie: Franz Liszt, lucrări pentru pian, Années de Pèlerinage (Anii de Pelerinaj). Troisième Année, analiză muzicală, valori estetice, lugubre, religioso

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă