Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2011  
         
  Articol:   MEDITAŢII PENTRU CLARINET SOLO DE VALENTIN TIMARU – ANALIZĂ MUZICALĂ / MEDITATIONS FOR CLARINET SOLO BY VALENTIN TIMARU – MUSICAL ANALYSIS.

Autori:  CRISTIAN BENCE-MUK.
 
       
         
  Rezumat:  Lucrarea Meditaţii (pentru clarinet solo în La) de Valentin Timaru este dedicată lui Ioan Goilă şi a fost compusă în 1997. La baza elaborării discursului sonor se află un „nucleu tematic” de două măsuri, compus în spirit folcloric, nucleu precedat de o amplă introducere de „căutare tematică”. Segmentul tematic generează o serie de variaţiuni stricte (4), dar mai ales libere, adevărate „meditaţii” sonore. Ele preced şi urmează nucleului tematic generativ. Discursul modal-cromatic propune ca intervale caracteristice secunda mărită, precum şi conflictul intervalic dintre cvarta mărită şi cvarta perfectă (sau complementarul ei, cvinta perfectă). O analiză atentă poate releva omniprezența elementelor intervalice tematice, precum şi „economia de mijloace”, care stă la baza elaborării acestei lucrări muzicale, devenită punct de referinţă al repertoriului concertistic pentru clarinet solo.

Cuvinte cheie: clarinet, analiză, creaţie, contemporan, tematic, folcloric, meditaţie, variaţie.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă