Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2011  
         
  Articol:   EDUARD HANSLICK: “DESPRE FRUMOSUL MUZICAL” - ESTETICA MUZICII ABSOLUTE / EDUARD HANSLICK: “THE BEAUTIFUL IN MUSIC” – AN AESTHETICS OF THE ABSOLUTE MUSIC.

Autori:  ATTILA FODOR.
 
       
         
  Rezumat:  Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, criticul muzical şi profesorul de estetică al Universităţii din Viena, Eduard Hanslick, urma să publice un tratat polemic asupra esteticii muzicale cu titlul Despre frumosul muzical, proclamând necesitatea revizuirii temeinice a acestei discipline. În ciuda popularităţii deosebite dobândite de acest tratat, iniţiativa lui Hanslick nu pare a fi nici nouă, nici originală, de vreme ce abordarea problematicii centrale a tratatului său – conceptul de muzică absolută – intră în miezul unor ample discuţii şi dezbateri lansate cu aproape jumătate de secol în urmă, oferind mai curând o viziune particulară, decât o lămurire sistematică asupra acestuia. În centrul preocupărilor lui Hanslick se află, pe de o parte, negarea unor conţinuturi ale muzicii statornicite în tradiţia estetică (emoţii, afecte, morală, muzică programatică şi de caracter), iar pe de alta, construirea unui sistem estetic bazat pe imanenţa structurii muzicale, prin aplecarea cvasi-exclusivă asupra conceptului de formă, atât în privinţa creaţiei, cât şi în cel al receptării. În ciuda pragmatismului său ştiinţific, textul hanslickian vădeşte prezenţa continuă a unui substrat filozofic nedeclarat, devenind în fond fundamentarea estetică a muzicii instrumentale, considerată de autor ca fiind forma de expresie superioară a acestei arte.

Cuvinte cheie: Eduard Hanslick, muzică absolută, frumosul muzical, formalism estetic, muzică propriu-zisă, conţinut, structură, temă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă