Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
  Articol:   CVARTETUL DE COARDE NR. 1 DE LIGETI; INCONGRUENŢĂ STILISTICĂ? / LIGETI’S STRING QUARTET NO.1; STYLISTIC INCONGRUENCE?.

Autori:  BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.
 
       
         
  Rezumat:  Comparat cu Cvartetul de coarde nr.2 de Ligeti, Métamorphoses nocturnes a rămas o piesă mai puţin explorată, deşi domină autoritar lucrările de tinereţe ale autorului. Folosind un unic motiv melodic extras din piesa pentru pian Klänge der Nacht de Bartók, Cvartetul prezintă un set de caracteristici sintactice şi de limbaj ce conferă acestei piese aparţinând perioadei de creaţie desfăşurată la Budapesta, un gest de reverenţă în faţa ilustrului său predecesor. Structura în formă de arc, tehnica variaţiei continue, fuziunea dintre cromatism şi diatonie, toate acestea subliniază o convingătoare conexiune cu universul bartókian. Accentul pus pe conceptul de incongruenţa stilistică se naşte din contrastul ivit între cele cinci părţi constitutive ale formei de arc şi coda lucrării. În timp ce tehnica variaţiei continue aplicată motivului generator polarizează titluri ca Musica ricercata, Sechs Bagatellen für Bläserquintett, coda ascunde o zonă de frontieră stilistică şi semnalează un proces ireversibil de evoluţie spre lucrările importante ale următoarei decade – Glissandi, Apparitions, Athmosphères. Ea conduce direct spre meta-limbajul câmpurilor sonore şi al blocurilor statice proiectate înafara oricărui spaţiu gravitaţional, în care parametrii muzicali se vor dizolva în unul singur: culoarea timbrală. În segmentul de coda, Ligeti operează o suspendare completă a dimensiunii temporale şi induce o entropie sonoră. Noile elemente vor declanşa în lucrări viitoare colapsul structural şi dezintegrarea formei articulate, acestea urmând să devină stilemele creaţiei sale de mai târziu. Metamorfoza declarată în titlu a impus o decodificare pe mai multe paliere semantice, dar, în cele din urmă, analiza a fost cea care a oferit toate argumentele pentru a considera Cvartetul de coarde nr.1 drept un sinonim al definitivei transformări stilistice a lui Ligeti.

Cuvinte-cheie: coarde, cvartet, Ligeti, caracteristici, arc, formă, structură, variaţie, cromatică, diatonie
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă