Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2021  
         
  Articol:   EXEGEZE MUZICALE, ÎN STIL TRANSILVAN, REALIZATE DE DIMITRIE CUNȚANU LA CATAVASIA NAȘTERII DOMNULUI / MUSICAL EXEGESIS, IN THE TRANSYLVANIAN STYLE, COMPOSED BY DIMITRIE CUNTANU, AT OUR LORD’S BIRTH CATAVASIA.

Autori:  DANIEL MOCANU.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbmusica.2021.1.13

Published Online: 2021-06-30
Published Print: 2021-06-30
pp. 193-216

FULL PDF

Muzica bisericească ortodoxă de tradiție transilvană are un istoric aparte. Ea și-a câștigat un loc important în patrimoniul muzical românesc prin modul în care a reușit să românească, într-un stil propriu, repertoriul muzical psaltic, de tradiție bizantină. Construită din tradiția orală, care, la rândul ei, s-a îngemănat cu folclorul, cu muzica cultă și cu muzica celorlalte culte conlocuitoare, și din tradiția muzicii psaltice, lucrarea lui Dimitrie Cunțanu reprezintă, pe drept cuvânt, primul monument muzical bisericesc transilvan românit. Izvorul muzical bizantin al acestei lucrări poate fi decelat, alături de alte cântări, din structurile melodice ale catavasiei întâi fixate de Cunțanu, la sărbătoarea Nașterii Domnului. Românită secole de-a rândul de diverși protagoniști anonimi ai muzicii transilvane, catavasia Nașterii Domnului reprezintă un reper de exegeză hrysantică a muzicii bizantine, în stil transilvan.

Cuvinte cheie: catavasie, muzică bizantină, Anton Pann, Cunțanu, românire
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă