Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2021  
         
  Articol:   DINAMICILE FORMAȚIUNILOR DE NIVEL A IERARHIEI STILURILOR ÎN ARTA MUZICALĂ / DYNAMİCS OF THE LEVEL FORMATİON OF STYLE HİERARCHY İN MUSİCAL ART.

Autori:  YULIYA KAPLIYENKO-ILIUK.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbmusica.2021.1.08

Published Online: 2021-06-30
Published Print: 2021-06-30
pp. 109-124

FULL PDF

Stilul, ca o categorie a muzicologiei, a fost studiat de către cercetători din diferite timpuri. Este o gamă largă de întrebări care prezintă interes. Problemele formării unui sistem de niveluri de stil au făcut în mod repetat obiectul cercetărilor științifice. Articolul este dedicat studiului surselor de informații științifice care iau în considerare principiile ierarhiei stilului, nivelurile individuale, naționale și importanța lor în sistemele superioare - stilul genurilor și epocilor. Pe baza cercetării opiniilor savanților în domeniul stilului muzical, se fac concluzii despre trăsăturile ierarhiei nivelurilor stilului, și dinamica formării lor. Stilul individual este dominant în formarea altor niveluri de stil, în special în stilurile genurilor și epocii. La baza problemei studiului stilului individual se află personalitatea compozitorului cu trăsăturile caracteristice operei individuale. Stilul național se formează pe baza factorilor sociali, a creativității naționale profesionale și a tradițiilor populare. Stilul național manifestă trăsăturile categoriei istorice, prin urmare, în timp capătă noi trăsături caracteristice. Stilul epocal este o coexistență complexă a culturilor muzicale naționale; subordonează stilurile genurilor. Astfel, studiul categoriei stilului, problemele sale teoretice, în special dinamica formării nivelurilor stilului, demonstrează actualitatea și necesitatea unei explorări ulterioare.

Cuvinte cheie: stil muzical, stil individual, stil național, gen, epocă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă