Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2020  
         
  Articol:   VASILE PETRAȘCU. MUZICA BISERICEASCĂ DE TRADIȚIE TRANSILVĂNEANĂ ÎNTRE STABILITATE ȘI CONTINUITATE / VASILE PETRAȘCU. THE TRANSYLVANIAN RELIGIOUS MUSIC BETWEEN STABILITY AND CONTINUITY.

Autori:  DANIEL MOCANU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2020.1.11

Published Online: 2020-06-30
Published Print: 2020-06-30
pp. 147-167
VIEW PDF: FULL PDF

REZUMAT: Privită în evoluția ei diacronică, muzica bisericească ortodoxă din Transilvania poate fi definită prin două caracteristici specifice și complementare: stabilitate și dinamică. Stabilitatea muzicii bisericești este dată de perpetuarea, de-a lungul vremii, a unor matrice melodice unitare, iar dinamica este determinată de dezvoltarea unor tipare melodice specifice sub acțiunea mai multor factori de ordin istoric și cultural. În filonul tradiției muzicale bisericești din Transilvania, într-un proces componistic conservator și inovator deopotrivă, se înscrie și opera muzicală a profesorului Vasile Petrașcu. Acesta, asimilând cele două forme de exprimare muzicală bisericească, orală și scriptică, se angajează într-un amplu proces componistic și editorial, alcătuind o serie întreagă de noi creații bisericești destinate performării cultice. Îngemănând într-un mod personal matricele melodice prezente în documentul muzical princeps tipărit de Dimitrie Cunțanu, în anul 1890, cu noi tipare melodice apărute pe fondul interacțiunii cu muzica folclorică, cu muzica cultă și cu muzica celorlalte culte conlocuitoare, Petrașcu reușește să îmbogățească repertoriul muzical bisericesc transilvănean cu o serie întreagă de colecții muzicale. Toate lucrările sale servesc mai multor scopuri: în primul rând, ele au un scop instructiv-educativ, fiind alcătuite ca material didactic pentru studenții Academiei Teologice și elevii Seminarului Teologic; în al doilea rând, au un scop practic, multe dintre ele fiind destinate pentru celebrările religioase care se desfășurau în spațiul eclezial și în spațiul comunitar și, totodată, ele au fost alcătuite și pentru a îmbogăți repertoriul noilor formații corale; și, în ultimul rând, putem repera un scop patrimonial, acela de a prezerva și continua în spiritul unei autentice și statornice tradiții muzica bisericească transilvăneană.

Cuvinte cheie: Petrașcu, Cluj, tradiție muzicală bisericească transilvăneană
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă