Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   SIMBIOZA DINTRE MICROTONII ŞI SPRECHGESANG ÎN PSALMUL 124 DE ION COŢOFAN / THE SYMBIOSIS BETWEEN MICROTONALITY AND SPRECHGESANG IN PSALM 124 BY ION COŢOFAN.

Autori:  AUREL MURARU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2017.1.19

Published Online: 2017-06-20
Published Print: 2017-06-30
pp. 269-277

FULL PDF

ABSTRACT:
Psalmul 124 de Ion Coţofan reprezintă un exemplu de creaţie corală cu text religios destinată sălii de concert şi nu slujbei divine, fiind o mostră de îmbinare perfectă între text şi muzica ce îl însoţeşte. În cazul acestei lucrări nu putem vorbi de o melodie bine definită, ci doar de o dramaturgie generală, care constituie o trecere subtilă de la diatonic, prin intermediul cromaticului, spre ultracromatic. Pendularea continuă între polifonie şi heterofonie, precum şi oscilaţia permanentă între sprechegesang şi microtonii dau naştere unei lucrări muzicale încărcate de tensiune şi dramatism.

Cuvinte cheie: polifonie, heterofonie, sprechgesang, microtonii.

REFERENCES

Giuleanu, Victor, Tratat de teoria muzicii (Treaty of Music Theory), vol. I, Editura Muzicală Publishing House, Bucharest, 1981.
Popovici, Doru, Introducere în opera contemporană) Introduction to the Contemporary Opera, Facla Publishing House, Timişoara, 1974.
Steinhardt, Nicolae, Dăruind, vei dobândi (By Giving, You Shall Receive), Dacia Publishing House, Cluj-Napoca, 2002.
Urmă, Dem, Acustică şi muzică (Acoustics and Music), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Publishing House, Bucharest, 1980.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă