Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   VALORI ALE PATRIMONIULUI MUZICAL FOLCLORIC BUCOVINEAN: FLUIERAŞUL LIVIU ŢARAN / A VALUABLE FOLK MUSICIAN FROM FUNDU MOLDOVEI – THE SHEPHERD’S PIPE PLAYER LIVIU ŢARAN.

Autori:  IRINA ZAMFIRA DĂNILĂ.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2017.1.11

Published Online: 2017-06-20
Published Print: 2017-06-30
pp. 143-154

FULL PDF

ABSTRACT:
Articolul de faţă prezintă portretul lui Liviu Ţaran (născut în 1961), un valoros rapsod din comuna Fundu Moldovei, judeţul Suceava, străveche aşezare românească, cu bogate tradiţii folclorice. Este nepotul unui virtuoz interpret la fluier, Ilie Cazacu (1903-1979), care la rândul său, a fost format de vestitul violonist Sidor Andronicescu (1899-1981), ambii din localitatea menţionată. Acesta din urmă a condus, timp de aproape 7 decenii, cel mai renumit taraf tradiţional din zonă. Liviu Ţaran a învăţat să cânte la fluier cu bunicul său, Ilie Cazacu, de la care a şi preluat întregul repertoriu pe care îl interpretează cu o măiestrie deosebită, comparabilă cu cea a bunicului său. Repertoriul practicat de Liviu Ţaran cuprinde melodii vechi, autentice, de joc ocazional şi neocazional, cântece doinite şi melodii din repertoriul pastoral. Rapsodul face parte din Ansamblul folcloric de amatori „Arcanul”, înfiinţat în anii ’70 în comuna Fundu Moldovei. Ansamblul desfăşoară şi în prezent o bogată activitate artistică în ţară şi în străinătate, promovând dansul şi muzica folclorică bucovineană autentică. Pentru a ilustra succint repertoriul lui Liviu Ţaran, în finalul articolului am inserat două melodii reprezentative pe care le-am transcris pe portativ. Bogata activitate muzicală în domeniul folcloric susţinută de rapsozii Ilie Cazacu şi Liviu Ţaran, precum şi repertoriul pe care l-au practicat reprezintă, fără îndoială, valori ale patrimonului muzical folcloric bucovinean, precum şi un imbold şi un model demn de urmat pentru generaţiile actuale de interpreţi.

Cuvinte-cheie: rapsod, Liviu Ţaran, fluier fără dop, Fundu Moldovei, folclor autentic.

REFERENCES

Alexandru, Tiberiu, Instrumentele muzicale ale poporului roman (The Romanian people''s musical instruments), Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1956.
Alexandru, Tiberiu, Folcloristică. Organologie. Muzicologie. Studii (Folklore studies. The science of musical instruments. Musicology. Studies), vol. 1-2, Editura Muzicală, București, 1978 respectiv 1980.
Bîrleanu, Viorel - Bucescu, Florin, Melodii de joc din Moldova (Dancing Melodies from the Moldova region), Caietele Arhivei de Folclor, vol. IX, Iași, 1990.
Lucău-Dănilă, Filon – Rusan, Dumitru, Fundu Moldovei – o așezare din ocolul Câmpulungului bucovinean (Fundu Moldovei – a locality within the district of Câmpulung in Bukovina), Societatea pentru cultură „Dimitrie Gusti”, Câmpulung Moldovenesc, 2000.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă