Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   MESAJELE PICTURILOR NĂSCÂNDE ÎN PROMISIUNEA UNEI AMINTIRI. EVOCĂRI MUZICALE PRIN HERMENEUTICA LUCRĂRILOR LUI DOBRIBÁN EMIL / MESSAGES OF NASCENT PICTURES IN PROMISE OF A REMEMBRANCE. MUSIC EVOCATIONS FOR THE HERMENEUTICS OF DOBRIBÁN EMIL’S WORKS.

Autori:  ISTVÁN ANGI.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2017.1.04

Published Online: 2017-06-20
Published Print: 2017-06-30
pp. 63-76

FULL PDF

ABSTRACT:
Domeniul de interes reprezentat de picturile şi alte creaţii artistice ale lui Dobribán Emil se defineşte prin aşa-numita orientare artistică Landart. Această scurtă examinare prezintă câteva lucrări prezentate publicului larg la expoziţia intitulată Mondo Cane (2016). Lucrările sale, în general, pot fi caracterizate ca fiind proteste artistice, reprezentând de fapt avertismente către societatea noastră destructivă care ignoră în întregime natura mamă. Analiza creaţiilor prezentate aici reprezintă o sumă a asociaţiilor bazate pe memorie, generate de idei care ne stimulează să cultivăm lumea noastră spirituală – pe marginea înţelegerii - spre scopuri frumoase şi nobile.

Cuvinte cheie: Dobribán Emil, Mondo Cane, Landart, indignare, creaţie în natură, siluete, clar-obscur, asociaţii.

REFERENCES
Biblikus teológiai szótár [Biblical Theological Dictionary], Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1972.
Bakos, Ferenc, Idegen szavak és kifejezések szótára [Dictionary of Foreign Words and Expressions] , Budapest, Akadémiai, 1974.
Bernstein, Leonard, Hangversenyek fiataloknak [Young people’s concerts] , Zeneműkiadó Budapest, 1974.
Breaz, Dan – Dobriban, Emil, Emil Dobriban. Mondo Cane. Pictură, obiect, instalație [Emil Dobriban. Mondo Cane. Painting, object, installation] , Cluj-Napoca, Editura Tact, 2016.
Mondo Cane. Exhibition of Emil Dobribán, Museum of Art, Cluj, [Bánffy-Palace] 2016. October 17 - November 20.
Radnóti, Miklós, The Complete Poetry in Hungarian and English, translated by Gábor Barabás, In:
https://books.google.ro/books?id=2E7AAwA AQBAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag e&q=m%C3%A1jus&f=false
Verseghi, Ferenc, Az igaz bölcs [Sage’s Song] . Translated by Geoffry Russel- Smith from original poem by F. Verseghy (1757-1822)
www.artpool.hu/Research/fogalom/landart.html
http://emildobriban.simplesite.com
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă