Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   BUNA VESTIRE DIN ORATORIULUI BIZANTIN DE CRĂCIUN A LUI PAUL CONSTANTINESCU: DECODIFICARE MUZICALĂ ȘI ICONOGRAFICĂ / THE ANNUNCIATION IN PAUL CONSTANTINESCU´S CHRISTMAS ORATORIO: MUSICAL AND ICONOGRAPHIC DECODING.

Autori:  BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.
 
       
         
  Rezumat:  Prezentul studiu recurge la hermeneutică pentru a oferi un set de piste de decodificare privind integrarea melosului bizantin în creaţia lui Paul Constantinescu. Astăzi, autorul este considerat a fi un precursor al expansiunii monodiei psaltice dincolo de perimetrul recunoscutei sale tradiţii vocale: ambele sale Oratorii transformă moştenirea melodică bizantină într-un ingredient-cheie al genurilor instrumentale. Reprezentarea muzicală a Bunei Vestiri (parte introductivă a Oratoriului Bizantin de Crăciun) serveşte drept ideal model simbiotic ce îmbină imnografia tradiţională cu tehnicile moderne de compoziţie ale epocii. Adoptând surse autentice din autori cum sunt Macarie, Suceveanu, Stupcanu, Anton Pann, dar raportând totodată muzica proprie la cantilaţia ecfonetică a pericopei Bunei Vestiri (Panţîru – Lecţionarul Evanghelic de la Iaşi), Paul Constantinescu pare să îşi asume rolul unui iconograf: respectă cu stricteţe canoanele în plan melodic, în timp ce ornează întreg discursul muzical cu elemente exterioare, originale. Fragmentul Buna Vestire permite totodată o decodificare simbolică: el pregăteşte naşterea unei viziuni integratoare superioare promovată de către compozitorii români ai generaţiilor următoare, ducând spre o nouă etapă de asimilare a cântului bizantin în creaţie.

Keywords: Paul Constantinescu, Annunciation, muzică bizantină, imnografia, iconografie, eck - notație fonetică
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă