Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2020  
         
  Articol:   RESTAURATIO IUSTINIANUS. DESPRE REFORMA DEZMOȘTENIRII ÎN DREPTUL SUCCESORAL ROMÂN / RESTAURATIO IUSTINIANUS. ON THE REFORM OF DISINHERITANCE IN THE ROMANIAN SUCCESSION LAW.

Autori:  ANTHONY MURPHY.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/SUBBiur.65(2020).4.19


Published Online: 2021-04-16

pp. 653-671

VIEW PDF

FULL PDF

ABSTRACT.
Antiteza dintre libertatea testamentară și solidaritatea familială este una din provocările redutabile ale materiei dreptului succesoral. Studiul de față abordează exclusiv tradiția continentală, unde eforturile de a depăși deosebirile dintre cele două idealuri tind să urmeze două modele principale. Unele legislații mențin modelul roman în care testatorul poate înlătura rezerva succesorală în cazurile strict prevăzute de lege, în timp ce altele preferă paradigma napoleoniană care îl privează pe defunct de această putere. Dreptul succesoral român a cunoscut ambele concepții, cel dintâi dominând perioada medievală și modernă, iar cel din urmă fiind introdus abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu transplantul juridic al Codului Napoleon. Prezentul studiu arată că anumite schimbări introduse în Codul civil din 2009, mai exact recunoașterea puterii defunctului de a înlătura efectele nedemnității și reglementarea expresă a dezmoștenirii, prefigurează restaurarea modelului roman.
Cuvinte cheie: dezmoștenire, nedemnitate succesorală, rezervă, moștenire necesară, moștenitor nedemn.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă