Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2020  
         
  Articol:   DE VEGHE ÎN TURPITUDINEA NEDEMNULUI. PROLEGOMENE ALE POSIBILEI INVOCĂRI / THE CATCHER IN THE UNWORTHY HEIR`S TURPITUDE. PROLEGOMENA OF THE POSSIBLE INVOCATION.

Autori:  CODRIN MACOVEI.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/SUBBiur.65(2020).4.13


Published Online: 2021-04-16

pp. 477-501

VIEW PDF

FULL PDF

ABSTRACT.
Prezentul articol analizează un aspect particular al invocării nedemnități succesorale. Includem în sfera persoanelor care ar avea capacitate procesuală activă într-o acţiune în constatarea/declararea nedemnităţii pe: comoştenitorii legali sau testamentari (ale căror drepturi succesorale ar fi fost restrânse de venirea nedemnului la moştenire); moştenitorii legali subsecvenţi (pe care prezenţa nedemnului i-ar fi înlăturat de la moştenire); donatarii sau legatarii (ale căror liberalităţi ar fi putut fi reduse în cazul în care ar fi adus atingere cotei de rezervă succesorală a nedemnului); creditorii comoştenitorilor legali, ai moştenitorilor legali subsecvenţi, ai donatarilor sau legatarilor (exercitarea acţiunii oblice este permisă, nefiind vorba de un drept exclusiv personal); nedemnul însuși. Totuși, în privința nedemului există unele dileme. Până la a desluși un regim diferit al invocării în funcție de tipul nedemnității, de drept sau judiciare trebuie să răspundem la problema fundamentală a interesului său. S-ar putea aplica în privința sa principiul nemo auditur turpitudinem allegans? Înainte de afla un răspuns definitiv la această întrebare, prezentul articol își propune să determine care este natura juridică a acestei instituții și istoria sa.
Cuvinte cheie: nedemnitate succesorală, capacitate procesuală activă, nemo auditur turpitudinem allegans.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă