Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2020  
         
  Articol:   PERSPECTIVE ASUPRA EVOLUȚIEI GARANȚIEI PENTRU EVICȚIUNE ÎN DREPTUL ROMAN / PERSPECTIVES ON THE EVOLUTION OF THE VENDOR’S WARRANTY AGAINST EVICTION IN ROMAN LAW.

Autori:  JUANITA GOICOVICI.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/SUBBiur.65(2020).4.9


Published Online: 2021-04-16

pp. 327-365

VIEW PDF

FULL PDF

ABSTRACT.
Garanția de evicțiune este adesea văzută ca un corolar al obligației vânzătorului de a transfera posesiunea durabilă, pașnică și utilă asupra bunurilor vândute; cu toate acestea, evoluția sa, în dreptului roman, precum și rădăcinile sale conceptuale merită o abordare detaliată. Studiul examinează auctoritas ulterior unei mancipatio, care a ajuns să desemneze, în locul actului material și concret al asistenței judiciare într-un proces, obligația de a asigura această asistență și, ulterior, actul translativ de proprietatea în virtutea căruia se naște acest tip de obligație, ținând cont de faptul că, la originile primare ale conceptului de auctoritas, se poate regăsi asistența oferită de vânzător cumpărătorului său Analiza cuprinde și extinderea progresivă a stipulatio duplae, în vânzările de rei mancipi sine mancipio, precum și în cazul transferului rei nec mancipi. Se poate observa modul în care caracteristicile procedurii auctoritas sunt conturate ca reprezentând caracteristicile unei acțiuni penale sau, mai precis, ale unei acțiuni cu o natură mixtă, recunoscută victimei unui delict privat.
Cuvinte cheie: garanție de evicțiune, mancipațiune, stipulație, cumpărător, drept roman.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă