Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2018  
         
  Articol:   REGIMUL REAL AL TRUSTULUI, FONDULUI FIDUCIAR ȘI FIDUCIEI. DREPT ENGLEZ ÎN SPAȚIUL DREPTULUI CIVIL?.

Autori:  CHRISTIAN VON BAR, DAN-ANDREI POPESCU.
 
       
         
  Rezumat:  Mai multe state europene au încercat să integreze instituția anglo-saxonă a trustului în dreptul lor civil, cu toate că există diferențe de perspectivă ce fac ca acest transplant legal să fie unul artificial. Acest studiu urmărește să ilustreze drepturile reale asupra bunurilor care compun trustul. Am analizat trust interno din dreptul italian, fondul fiduciar din Cehia, Lituania și Ungaria, la fiducie din Franța, și transferul cu titlu de garanție din dreptul german. Concluzia a fost că instituția trustului nu poate fi integrată în sistemele de drept continental mai ales datorită faptului că acestea nu cunosc și instituția anglo-saxonă a equity, fără de care acesta nu poate funcționa.

Cuvinte-cheie: trust, fond fiduciar, fiducie, transplant legal, equity.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă