Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2017  
         
  Articol:   METODA COMPARATIVĂ – O USTENSILĂ EPISTEMOLOGICĂ NECESARĂ ÎN STUDIILE DE DREPT COMPARAT / THE COMPARATIVE METHOD: AN EPISTEMOLOGICAL TOOL NEEDED IN COMPARATIVE LAW STUDIES.

Autori:  ALINA-EMILIA CIORTEA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/SUBBiur.62(2017).4.9

Published Online: 2017-12-22
Published Print: 2017-12-22
pp. 215-236

VIEW PDF: METODA COMPARATIVĂ – O USTENSILĂ EPISTEMOLOGICĂ …


REZUMAT:
Prezentul studiu este dedicat analizei metodei comparative, o ustensilă epistemologică indispensabilă oricărui cercetător care întreprinde demersuri comparative în cadrul științelor juridice. De asemenea, articolul prezintă, alături de definițiile care au fost propuse de-a lungul timpului metodei comparate și o definiție proprie a autorului cu privire la această metodă. Studiul prezintă istoricul evoluției metodei comparative, evidențiind modul în care se aplică, în practică, etapele comparării. Apoi, fiecare element al metodei comparative este detaliat și se exemplifică problema comparabilității termenilor de comparat. Totodată, sunt analizate particularitățile metodei comparative, ale juxtapunerii, precum și relația dintre acestea. Nu în ultimul rând, studiul demonstrează motivul pentru care definiția propusă de autor a metodei comparative este mai adecvată și mai inteligibilă decât cele anterior enunțate de literatura juridică.

Cuvinte-cheie : drept comparat, metodă comparativă, juxtapunere, termeni de comparat, definiția metodei comparative, evoluție istorică a metodei comparative, tertium comparationis, elementele metodei comparative, drept român, drept francez, drept anglo-american, echitate.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă