Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2017  
         
  Articol:   DONAȚII DIN BUNURILE PĂRINTELUI NEBUN. O PRIVIRE ISTORICĂ / GIFTS FROM THE INSANE PARENT’S PROPERTY. A HISTORICAL PERSPECTIVE.

Autori:  DORIN JOREA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/SUBBiur.62(2017).4.4

Published Online: 2017-12-22
Published Print: 2017-12-22
pp. 97-130

VIEW PDF: DONAȚII DIN BUNURILE PĂRINTELUI NEBUN …


Rezumat:
În perioada dreptului roman post-clasic, consimțământul părintelui la căsătoria copiilor săi a fost în continuare considerat obligatoriu pentru legitimitatea căsătoriei. Constituirea unei dote, sau a unei donații antenupțiale, a devenit obligatorie pentru părinte, sub domnia lui Iustinian. Dar ce se întâmpla atunci când părintele devenea nebun? O persoană nebună nu putea consimți nici la căsătorie și nici nu putea constitui dota sau donațiile ce însoțeau căsătoria romană, întrucât nu avea voință. Iustinian va interveni și va permite aceste căsătorii și de asemenea constituirea unei dote sau a unei donații antenupțiale, fără consimțământul părintelui nebun. Acesta a stabilit, că familia și curatorul persoanei nebune vor putea acționa pentru acesta, sub supravegherea unui magistrat. Măsura legală a fost utilizată pentru a justifica și legitima o dispoziție similară, inserată în Codului civil francez de la 1804 în art. 511 (nr. articolului anterior reformei din 1968). Textul francez a fost preluat de Codul civil român de la 1864. Aceasta a reapărut, într-o formă similară, și în Codul civil român de la 1939 (ce nu a intrat niciodată în vigoare). În cadrul acestui articol, vom încerca să dovedim aspectul armonizant al dispoziției introduse de Iustinian și caracterul improbabil al funcționării acesteia într-o legislație civilă contemporană.

Cuvinte-cheie : dotă, donații, incapacitate, nebun, interdicție, tutore, tutelă, curator, curatelă, consimțământ, drept roman.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă