Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2015  
         
  Articol:   UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND NOŢIUNEA DE CONVENŢIE MATRIMONIALĂ ȘI OBIECTUL ACESTEIA.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Some considerations on the concept of matrimonial convention and its object. Odată cu adoptarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, legiuitorul român a ales să reintroducă convenția matrimonială, făcând astfel posibilă alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunității legale de către soți sau viitorii soți. Cum legiuitorul nu a oferit și o definiție (legală) stricto sensu a convenției matrimoniale, în cadrul acestui articol ne-am propus a contura noțiunea de convenție matrimonială, precum și de a delimita obiectul specific al acesteia, fără a neglija aspectele de drept comparat prin raportare la legislația noastră. With the adoption of Law no. 287/2009 on the Civil Code, the Romanian legislator chose to reintroduce the matrimonial convention, making it possible for the spouses or future spouses to choose another matrimonial regime than the legal community. Since the legislature did not offer a stricto sensu definition (legal) of the matrimonial convention, in this article we intend to outline the concept of matrimonial convention and to delineate its specific object, without neglecting the aspects of comparative law by reporting to our legislation.

Cuvinte cheie: convenție matrimonială, regim matrimonial, cod civil.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă