Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2009  
         
  Articol:   DOMENIUL DE APLICARE AL UZUCAPIUNII ÎN SISTEMUL DREPTULUI AUSTRIAC .

Autori:  DAN TEODORESCU.
 
       
         
  Rezumat:  Prezenta lucrare este justificată de strânsele legături care au existat de-a lungul istoriei între ţările Române – în special Transilvania şi Bucovina – şi Imperiul habsburgic. Este o încercare de a înfâţişa imaginea instituţiei uzucapiunii din sistemul de drept austriac, aşa cum a existat în momentul redactării Codului civil austriac, împreună cu evoluţia acestei instituţii până în zilele noastre. În acest context se poate realiza o paralelă interesantă cu evoluţia uzucapiunii din sistemul românesc de carte funciară, mai ales că şi aceasta are aceeaşi origine – legislaţia Imperiului austriac, cu adânci rădăcini până în epoca romană. Chiar mai mult, inclusiv în prezent cele mai numeroase cazuri de aplicare a uzucapiunii în zona Transilvaniei sunt întemeiate pe dispoziţiile Codului civil austriac, acesta având un spectru de aplicare mult mai larg decât restrictivele prevederi ale Decr.-Lege nr. 115/1938. Problema este cu atât mai actuala cu cât se pare ca până la aplicarea noilor reglementări cadastrale prevazute in Legea nr. 7/1996 va mai trece o perioadă semnificativă de timp.

Cuvinte cheie: uzucapiune, carte funciara, intabulare, posesie, prescriptie
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă