Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.3 din 2013  
         
  Articol:   RĂSPUNDEREA STATULUI PENTRU ACTELE ORGANELOR DE STAT ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL / STATE RESPONSIBILITY FOR THE CONDUCT OF STATE ORGANS IN INTERNATIONAL LAW.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:   State responsibility for the conduct of state organs in international law. The purpose of this paper is to describe briefly the issue of state responsibility in international law, with a special analysis of the situation of state responsibility for the conduct of state organs. This writing is an introduction to the study of international responsibility of states. In this work I tried to describe the shape of the subject in a general manner. I discussed also the problems of attribution of conduct of states organs to the state. I have tried to correlate the work of International Law Commission on state responsibility with the issue of authority.I exposed a critique of an author on the conception of state responsibility adopted by the ILC. The classic hypothesis in which the state responsibility is engaged it is for the conduct of it`s organs. I explained the meaning of the term organ in accordance with the view of ILC. In the end I attempted to make a connection of the ILC drafts on state responsibility for internationally wrongful acts and the three types of law described by Georg Schwarzenberger. Ideal types of law that could enable us to understand better a legal system.

Key Words: State responsibility ; organs of a state; the three types of law; epistemic community, internationally wrongful act; attribution, primary rules; secondary rules; jus dispositivum; epistemic authority; direct responsibility; vicarious responsibility ; liability

Cuvinte cheie: Răspunderea statului; organe statale; cele trei tipuri de drept; comunitate epistemică; ilicit internaţional; imputabilitate; norme primare; norme secundare; jus dispositivum; autoritate epistemică; răspundere directă; răspundere indirectă; răspundere obiectivă
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă