Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.3 din 2012  
         
  Articol:   PRINCIPIILE DE GUVERNANŢĂ ŞI STRUCTURA ADMINISTRAŢIEI ÎNTREPRINDERILOR DE STAT ÎN URMA O.U.G. NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANŢA CORPORATIVĂ A INTREPRINDERILOR PUBLICE / GOVERNANCE PRINCIPLES AND ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF STATE-OWNED ENTERPRISES FROM GEO NO. 109/2011 REGARDING CORPORATE GOVERNANCE OF PUBLIC ENTERPRISES.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  After over 20 years of precarious legal status of state-owned enterprises and considering the financial crisis, the Government Emergency Ordinance No. 109 of December 2011 took a step forward in separating state-owned companies governance, from political government. This paper critically describes the corporate governance principles as they result from the late 2011 reform, namely the principle of non-interference of government in ordinary activities of steate-owned enterprises, the principle of effective control of the tutelary authority on the enterprise`s own administration and the principle of separating management and contro within the enterprise`s management function. Principles are taken from OECD guidelines (2005) and the governance mechanisms of general company law, leading to a structure similar to the common company law, despite the fact that the choice between a unitary and dual system is limited, the independence of board members has a different meaning from private companies, and accounting law creates confusion in terms of the audit committee and the statutory audit.

Keywords: corporate – governance – state owned enterprises – reform – Romania – principles – board – structure. Cuvinte cheie: reformă – guvernanţă – corporativă – întreprinderi – publice – principii – structura – administraţiei
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă