Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2016  
         
  Articol:   OBLIGAŢII NATURALE REZULTATE DIN MECANISME DE STINGERE IMPERFECTĂ A OBLIGAŢIEI.

Autori:  ADINA BUCIUMAN.
 
       
         
  Rezumat:  Studiul pornește de la premisa că obligația civilă prezintă două dimensiuni, parțial suprapuse, datoria debitorului și creanța. Obligația civilă este așadar, o legătură de drept ce presupune o normă individuală impunând un anumit comportament debitorului, integrat în dreptul obiectiv și răspunzând caracteristicilor acestuia, pe care se grefează un drept subiectiv, creație modernă, rezultată din nevoia de sistematizare a dreptului punând accentul pe protecția individului. Așa cum nașterea obligației necesită mecanisme adecvate generării obligației în ambele sale dimensiuni, și stingerea ei, pentru a fi perfectă, trebuie să presupună dispariția atât a creanței, cât și a datoriei. Autorul analizează amploarea efectelor produse asupra obligațiilor civile a mijloacelor tradiționale de extincție a acestora, pentru a susține că numai plata, fie voluntară, fie forțată, este în măsură să stingă atât creanța, cât și datoria, ca normă de comportament impusă debitorului. Compensația, confuziunea și imposibilitatea fortuită de executare produc mai degrabă un efect de neutralizare a normei obligaționale, novația și darea în plată înlocuiesc norma inițială cu una nouă, în vreme ce prescripția își limitează efectul la dreptul subiectiv de creanță, iar remiterea de datorie ridică probleme particulare atașate naturii sale contractuale. În acest context, remiterea unilaterală de datorie, „remiterile forțate” din procedura insolvenței, dar și prescripția extinctivă lasă să supraviețuiască obligația naturală, văzută ca normă obligațională care impune debitorului înlăturarea unui dezechilibru injust de tip patrimonial, dublată de o creanță imperfectă, prin aceea că nu conferă titularului decât prerogativa de a primi prestația.

Cuvinte-cheie: mijloace de stingere a obligației civile, remitere de datorie, remitere unilaterală de datorie, plan de reorganizare, remiteri forțate de datorie, descărcarea debitorului în faliment, prescripție extinctivă, obligație naturală
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă