Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   DREPTUL ADMINISTRATIV GENERAL ÎNTRE UN DREPT AL JUDECĂTORILOR ŞI UN DREPT REGLEMENTAT PRIN LEGE / DAS ALLGEMEINE VERWALTUNGSRECHT ZWISCHEN RICHTERRECHT UND GESETZESRECHT.

Autori:  REINHARD MUSSGNUG.
 
       
         
  Rezumat:  Dreptul administrativ general între un drept al judecătorilor şi un drept reglementat prin lege. Materialul prezintă evoluţia dreptului administrativ de la începuturile acestuia, sfârşitul secolului XIX, până în prezent. Germania a codificat partea generală a dreptului administrativ abia în 1976, prin codul de procedură administrativă. Până în acel moment, dreptul administrativ german s-a bazat pe reguli nescrise, reguli care nu au fost consacrate legislativ, aşa numitele „învăţături generale ale dreptului administrativ”; create de doctrină, au fost preluate ulterior de instanţele administrative şi au cosntituit bazele jurisprudenţei acestora. Motivul de aplicare a acestora a fost argumentarea lor solidă în drept: în timp ce pentru lege este valabil dictonul lui Thomas Hobbes „autoritas, non veritas facit legem”, pentru dreptul administrativ este valabil contrariul: „veritas, non autoritas facit iu administrativum”. Acestea i-au conferit dreptului administrativ pe de o parte o legătură cu realitatea înconjurătoare şi flexibilitate, pe de altă parte. Instanţele au aplicat principiile fără a lua în considerare sensurile iniţiale ale acestuia, schimbările din economie, tehnică şi societate, mulându-şi jurisprudenţa pe cazurile particulare. Această flexibilitate a dreptului dispare. Se consideră că trebuie renunţat la ea, deoarece principiul constituţional al legăturii dintre administraţie şi lege ar necesita o reglementare a dreptului administrativ prin lege. În centrul Codului de procedură adminstrativă (VwVfG) stă doctrina tradiţională a actului adminsitrativ. Se pune întrebarea dacă este necesară o reformă, în sensul completării instrumentelor autoritare ale actului administrativ cu instrumentele consensuale. În plus, codul de procedură administrativă este influenţat de normele incidente ale dreptului comunitar, care va exclude pe această cale normele interne în conflict cu acesta.


Cuvinte cheie: drept adminsitrativ, jurisprudenţă, lege, drept al judecătorilor
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă