Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2001  
         
  Articol:   CONTENCIOS ADMINISTRATIV.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Reclamanta a atacat în contencios administrativ o hotărâre a Consiliului local al comunei C. prin care s-a considerat ca fiind bun aparţinând domeniului public de interes local o exploatare de andezit, solicitând anularea ei. Instanţa de fond a respins acţiunea arătând cã zăcămintele aparţin domeniului public, conform L. 213/98, şi nefiind declarat expres bunul ca fiind de interes naţional, el aparţine domeniului public al comunei. Instanţa de recurs a desfiinţat hotărârea de la fond şi a anulat hotărârea Consiliului local considerând că în speţă sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii minelor nr. 61/98 prin care zăcămintele de andezit au fost declarate prin lege de interes naţional, şi prin urmare dreptul de proprietate aparţine statului conform legii domeniului public.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă