Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2001  
         
  Articol:   EXAMEN DE JURISPRUDENŢĂ A JUDECĂTORIEI TÂRGU-MUREŞ ÎN APLICAREA O.G. NR. 26/2000.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Prin cererea adresată Judecătoriei Târgu-Mureş de reprezentanţii legali ai Fundaţiei „Viaţa şi Lumina Gatief”, înregistrată sub nr. 3175 din 4 mai 2000, s-a solicitat înregistrarea modificărilor survenite în actele constitutive ale fundaţiei, privind componenţa organelor de conducere, fondul de iniţiere al fundaþiei şi cenzorii, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa acestei instanţe judecătoreşti.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă