Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2001  
         
  Articol:   INCIDENŢA APLICĂRII ART. 109 L. 64/1995 REPUBLICATĂ ASUPRA DERULĂRII PROCEDURII REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUI.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Prin sentinţa civilă nr.620/2001 a Tribunalului Arad – Secþia Comercială şi de Contencios Administrativ, în cadrul procedurii falimentului deschisă împotriva debitoarei SC Prodex SRL Arad, judecătorul sindic, constatând, la solicitarea lichidatorului, că valoarea bunurilor din averea debitoarei este mai mică decât valoarea creanţelor statului, a dispus aplicarea art.109 din Legea nr.64/1995 republicată, respectiv autorizarea statului de a-şi executa creanţele în baza OG nr.11/1996, închiderea procedurii reglementate de Legea 64/1995 şi descărcarea lichidatorului de îndatoririle şi responsabilităţile stabilite conform acestei proceduri.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă