Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1-2 din 2004  
         
  Articol:   IMOBIL NAŢIONALIZAT. REVENDICARE. EROARE COMUNĂ ŞI INVINCIBILĂ. CONDIŢIILE NECESARE APLICABILITĂŢII PRINCIPIULUI (C.S.J., S.CIV., DEC.NR. 2685 DIN 19 IUNIE 2003).

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Prin acţiunea înregistrată la 10 octombrie 2000 pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, reclamanta P.S., domiciliată în Str. Cezar Bolliac nr. 57, a chemat în judecată pe pârâţii L. R., domiciliată la aceeaşi adresă şi SC "T." Al SA, solicitând de la cei doi pârâţi revendicarea imobilului de la aceeaşi adresă şi constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare nr. 1557/30 ianuarie 1997. In motivarea acţiunii, încadrată în drept în dispoziţiile art.480-481 şi art. 948 C. civ., reclamanta a arătat că întregul imobil a aparţinut tatălui său, I. G.de la care a fost naţionalizat, măsură nelegală astfel cum s-a statuat prin sentinţa civilă nr. 6162 din 4 iulie 1997 a Judecătoriei Sectorului 3. Ca atare, susţine reclamanta, se impune logic anularea contractului încheiat între pârâţi având ca obiect un bun ce îi aparţine ei, ca unică moştenitoare a fostului proprietar. Ulterior s-a renunţat la cel de-al doilea capăt de cerere.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă