Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1-2 din 2004  
         
  Articol:   EXAMEN DE JURISPRUDENŢĂ PRIVIND PROCEDURA FALIMENTULUI.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  În speţă judecătorul sindic a respins cererea de angajare a răspunderii pârâtului Ş.A., în calitate de administrator al SC LYVARY SRL, şi de suportare a plăţii pasivului acesteia, ajunsă în stare de insolvenţă, formulată în temeiul art. 124 din Legea 64/1995 republicată. Pentru a hotărî astfel instanţa a reţinut că în cadrul Rapoartelor întocmite de lichidator s-a relevat faptul că printre cauzele care au pricinuit societăţii starea de insolvenţă s-au numărat, alături de cauze obiective, şi faptele unuia dintre asociaţi, P.C., care a angajat persoana juridică în raporturi de drept comercial extrem de împovărătoare şi oneroase, fără mandatul şi ştirea asociatului Ş.A, fapte care au stat şi la baza excluderii acestuia din societate şi revocarea din funcţia de administrator în anul 2000 (cu 3 ani înainte de deschiderea procedurii s.n.).  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă