Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   PRINCIPIILE DREPTULUI EUROPEAN AL CONTRACTELOR. TERMINOLOGIE / PRINCIPES DU DROIT EUROPÉEN DU CONTRAT. LA TERMINOLOGIE.

Autori:  MONICA ANCA TUDUCE.
 
       
         
  Rezumat:  Il nostro intento non è stato quello di dimostrare né l’utilità, né il contrario di una simile impresa di armonizzazione del diritto contrattuale a livello comunitario, aspetti largamente illustrati dai vari gruppi di lavoro dottrinale: Gruppo Gandolfi, Gruppo Von Bar, Study Group con il suo Draft Common Frame of Reference oppure la Commissione Lando.La nostra analisi mira a fare un quadro comparativo di alcuni aspetti lessico-terminologici nelle versioni inglese, francese e italiana del lavoro della Commissione Lando, Principi di diritto europeo dei contratti. Per niente esaustivo, il nostro intento è di mostrare alcuni esempi che giustificheranno la necessità di prendere in considerazione gli aspetti pro e contro, sia giuridici, economici, culturali e politici, da una parte, che i limiti imposti sotto aspetto linguistico, dall’altra, al fine di realizzare un obiettivo di una tale portata e con una posta talmente forte.
L’unificazione del diritto contrattuale riceve in questo modo anche una pesante componente linguistica, da non trascurare se si desidera costruire una norma giuridica transnazionale, alla luce del motto europeo “Unita nella diversità”.

Rezumat. Intenţia noastră nu a fost de a demonstra utilitatea sau contrariul unui asemenea demers de armonizare a dreptului contractual la nivel comunitar, aspecte care au fost pe larg ilustrate de diferitele grupări doctrinale: Grupul Gandolfi, Grupul Von Bar, Study Group cu al său Draft Common Frame of Reference sau Comisia lui Ole Lando.
Analiza noastră urmăreşte să ilustreze câteva aspecte lexico-terminologice surprinse comparativ în versiunile engleză, franceză şi italiană ale lucrării Comisiei Lando, Principes du Droit Européen du Contrat. Departe de a fi exhaustivă, prin această analiză am dorit să arătăm prin câteva exemple faptul că la realizarea unui obiectiv de o asemenea anvergură şi cu o miză atât de puternică, trebuie luate în considerare aspectele pro şi contra, nu numai din punct de vedere juridic, economic, cultural şi politic, ci şi limitările impuse la nivel lingvistic. 
Unificarea dreptului contractul primeşte astfel şi o componentă lingvistică, deloc de neglijat în cazul în care se doreşte construcţia unei norme juridice transnaţionale, în lumina mottoului european „Unită în diversitate”.


 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă