Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2008  
         
  Articol:   INFO : TEZE DE DOCTORAT - IANUARIE-IUNIE 2008.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Teoria formării progresive a contractelor îşi extrage seva din constatarea unui decalaj între explicaţia tradiţională a genezei instantanee a convenţiilor şi situaţiile practice în care voinţa juridică se maturizează progresiv, prin parcurgerea unei evoluţii cuprinzând două sau mai multe etape decisive. Atât consimţământul la contractul final, cât şi obiectul convenţiei finale pot prinde contur în chip etapizat, drepturile şi obligaţiile ce vor fi generate pentru părţi de către viitoarea convenţie fiind supuse unui proces mai mult sau mai puţin lent ori sacadat de negociere ori de reflexie. Reprezintă cazuri de formare progresivă a obiectului contractului final oferta cu rezerve obiectuale (a), acordurile parcelare (b), promisiunea sinalagmatică de contractare (c), promisiunea unilaterală de contract (d) (din perspectiva „fixării ofertei” de vânzare în interiorul promisiunii). Situaţiile de formare succedanee a obiectului contractual reprezintă, concomitent, şi ipoteze de formare progresivă a însuşi consimţământului la act: alegerea finală (determinarea) obiectului contractului are loc printr-o „completare” a fragmentului de consimţământ livrat de către una ori ambele părţi în etapele anterioare ale procesului generator de contract.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă