Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
  Articol:   REVENDICARE IMOBILIARĂ ÎN SISTEM DE PUBLICITATE PRIN CĂRŢI FUNCIARE – DOUĂ CĂRŢI FUNCIARE INDIVIDUALE DESCHISE PENTRU ACELAŞI APARTAMENT .

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Prin sentinţa civilă nr. 4123/26 mai 2000 a Judecătoriei Cluj Napoca, pronunţată în dosarul nr.12789/1999, a fost admisă acţiunea civilă exercitată de reclamanta P.N. împotriva pârâţilor P.D.şi soţia acestuia P.E., dispunându-se evacuarea necondiţionată a pârâţilor din ap. 21 situat pe str. Mehedinţi nr. 21 Cluj Napoca, cu nr.top. 23464/S/XXI, înscris în CF ind.nr. 79912 Cluj Napoca, fiind obligaţi pârâţii sã-i plătească reclamantei 78.000 lei cheltuieli de judecată, constatându-se că reclamanta a renunţat la judecarea petitului privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare al pârâţilor, formulat şi faţă de pârâţii P.I.şi H.A.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă